Akademia Muzyczna
im. S. Moniuszki w Gdańsku

ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk

Nadbałtycie
Centrum Kultury

ul. Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk

Ogólnokształcąca Szkoła
Muzyczna im. F. Nowowiejskiego

ul. Gnilna 3, 80-847 Gdańsk