Piotr Jędrzejczyk

Piotr Jędrzejczyk — kompozytor, dyrygent i aranżer, wykładowca gdańskiej Akademii Muzycznej, doktorant Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie kompozycji prof. Anny Zawadzkiej-Gołosz. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie kompozycji prof. Krzysztofa Olczaka (dyplom z wyróżnieniem w 2017 roku) oraz klasie dyrygentury symfoniczno-operowej prof. Elżbiety Wiesztordt-Sulecińskiej (dyplom w 2019 roku). Jest redaktorem, korektorem i kopistą w Polskim Wydawnictwie muzycznym oraz współpracownikiem Wydawnictwa Akademii Muzycznej w Gdańsku i gdańskiego wydawnictwa Experimental Workshop. Jego kompozycje wykonywane były na licznych festiwalach (m.in. Copenhagen Avantgarde Music Festival, Randspiele Festival (Berlin), Realtime – Internationales Festival Für Neue Musik Bremen, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna”, Festiwal Muzyki Współczesnej „Nowe Fale”, Gdański Festiwal Muzyczny, Międzynarodowe Forum Altówkowe w Poznaniu) oraz koncertach w kraju i za granicą. Jest laureatem konkursów kompozytorskich, m.in. uzyskał I miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim na utwór na akordeon solo lub na akordeon i zespół kameralny (2014) oraz I miejsce na konkursie Stwórz Boarding Music na pokłady samolotów eurolot.com (2014). Jest beneficjentem Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014, 2015), Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014), Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego (2015, 2016), Stypendium Marszałka Województwa pomorskiego dla Twórców Kultury (2018, 2020, 2021), Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska (2020, 2021, 2022, 2023), Stypendium doktoranckiego Akademii Muzycznej w Krakowie (2018, 2020) i Stypendium Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku dla Najlepszych Studentów (2013, 2014, 2015, 2016). W 2015 roku za działalność twórczą otrzymał Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury, a w maju 2016 roku był finalistą konkursu Czerwonej Róży jako najlepszy student Akademii Muzycznej w Gdańsku.

*

Utwór 1,928 jest ostatnią częścią tryptyku inspirowanego ciągiem Fibonacciego i jego pochodnymi. W poprzednich kompozycjach materia muzyczna organizowana była w oparciu o właściwości liczbowe ciągu Fibonacciego (1,618 z 2018 roku) i ciągu Tribonacciego (1,839 z 2019 roku). W 1,928 podstawą kształtowania tkanki dźwiękowej są natomiast zależności wyprowadzone z ciągu Tetranacciego, a nazwa kompozycji określa uogólnioną proporcję pomiędzy sąsiednimi wyrazami tego ciągu (tzn. granica ciągu). Utwór został skomponowany na zamówienie fundacji Sinfonietta Pomerania w listopadzie 2023 roku.

Piotr Jędrzejczyk