Maciej Zakrzewski

Maciej Zakrzewski, urodzony w 1988 roku organista, kompozytor i improwizator jest absolwentem gdańskiej Akademii Muzycznej w klasie organów Romana Peruckiego i Hanny Dys. Uzyskał tytuł doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie instrumentalistyka. Jest adiunktem w macierzystej uczelni. Jego działalność artystyczna w głównej mierze oscyluje wokół muzyki współczesnej. Zrealizował wiele nagrań płytowych. Nagrane przez niego solowe albumy „Liszt&Widor organ works” /Soliton 2014/ oraz „Naji Hakim – organ works” /Ars Sonora 2018/ spotkały się z pochlebnymi recenzjami w polskiej prasie muzycznej. W dorobku kompozytorskim Macieja Zakrzewskiego główne miejsce zajmują utwory organowe (opublikowane nakładem wydawnictwa Ars Musica 2019) oraz dzieła na orkiestrę kameralną. Jest wiceprezesem Pomorskiego Stowarzyszenia Musica Giovane, z którym organizuje m.in. Tczewskie Wieczory Organowe oraz Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „graMY dla WAS”. Nominowany do wielu nagród m.in. „Gryfa Pomorskiego” w kategorii „Pomorska Nadzieja Artystyczna”, nagrody miasta Gdańska „Młodzi Twórcy Kultury” oraz „Splendor Gedanensis”. Jest laureatem licznych konkursów organowych. Występuje jako solista i kameralista na festiwalach organowych w kraju i za granicą (Irlandia, Niemcy, Litwa, Łotwa, Austria, Szwecja).

*

Powstałe w 2021 roku na zamówienie Moniki Dżuły-Radkiewicz i jej dedykowane trzyczęściowe Mirrors for guitar and piano są pierwszą kompozycją gitarową w dorobku twórcy. Tak o utworze pisze kompozytor: „Świat jest dziełem. Jego postrzeganie stanowić może kwintesencję działalności artystycznej człowieka – działalności z natury nastawionej na transcendencję. Seijaku, Kanso i Fukinsei to trzy lustra, wyłaniające się z siedmiostopniowej praktyki Zen. To trzy lustra – zapatrzenia – zasłuchania usytuowane w kontrastowej konstelacji. Cichość, bezruch, wycofanie, przechodzą w prostotę, której symbolem jest język quasi-folklorystyczny. Melancholia zdaje się być tęsknotą za dziecinną niewinnością. Finałowy Fukinsei to lustro zewnętrzne – wykrzywione zwierciadło postrzegania współczesności. Wynik spojrzenia w lustro, przeniknięcia materii zależy tylko od patrzącego, od jego wrażliwości na sacrum swej duszy”.

Wojciech Gurgul
(tekst zaczerpnięty z komentarza na płycie Monika Dżuła-Radekiwicz.
Guitar Mosaic. Opus Series 2022)