Helmut Zapf

Helmut Zapf studiował muzykę kościelną, odbył też mistrzowskie studia w zakresie kompozycji w Georg Katzer Akademie der Künste der DDR w Berlinie. W 1992 roku założył serię koncertową Randspiele w kościele ewangelickim św. Anny w Zepernick. Od 1990 roku wykłada w Akademie der Musik Hans Eisler w Berlinie, a od 1990 roku jest pedagogiem szkoły muzycznej w berlińskiej dzielnicy Kreuzberg, w której w 1992 roku założył zespół JungeMusik Berlin. Od 1993 roku organizuje warsztaty i konkurs kompozytorski Jugend Komponiert w okręgu Brandenburg. Otrzymał wiele nagród i stypendiów, m.in. Nagrodę Hansa Eislera (1987), Nagrodę Miasta Rzymu Valentini Bucchi (1987), I nagrodę w konkursie zorganizowanym przez fundacje Banku Turyngii i Hesji (2004). W 1999 roku był stypendystą Fundacji Konrada Adenauera. Od roku 2005 jest członkiem Akademie der Künste w Berlinie.

*

La salita a Bellegra – un verso per piano napisałem jesienią 2008 roku podczas stypendium w Olevano Romano. Na początku pobytu, który wykorzystałem głównie na wycieczki rowerowe, w pewien piękny słoneczny październikowy dzień spontanicznie wpadłem na pomysł uwiecznienia tych przejażdżek niewielkim utworem muzycznym. Jest on inspirowany pagórkowatym krajobrazem okolicy, pełnym wzniesień i obniżeń. Każda moja trasa prowadziła przez szczyt tamtejszej najwyższej góry Bellegra, gdyż nie było innej drogi. Podczas wycieczek radowałem się nie tylko pięknem krajobrazu, ale i ciepłem spotkań z serdecznymi mieszkańcami mijanych wiosek i miasteczek. Włoskie słowo verso ma wiele znaczeń: „wers”, „w kierunku”, „szum”, „krzyk”, „wolanie”, „odwrotna strona”, „osobliwość”.

Helmut Zapf