Anna Ignatowicz-Glińska

Anna Ignatowicz-Glińska – kompozytorka, doktor habilitowana sztuk muzycznych, jest absolwentką studiów kompozytorskich w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie Włodzimierza Kotońskiego. Doktorat obroniła pod kierunkiem Stanisława Moryty. Improwizacji fortepianowej uczyła się u Szabolcsa Esztényiego. Pracuje na stanowisku adiunkta w macierzystej uczelni. Jest laureatką nagród i wyróżnień, oraz jurorką konkursów kompozytorskich i wykonawczych. Działa w strukturach Związku Kompozytorów Polskich i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Komponuje utwory na zróżnicowane składy wykonawcze, z przewagą kameralnych (w tym – liczne perkusyjne i wokalne). Jej kompozycje prezentowane są podczas koncertów i festiwali, nagrywane na płyty i wydawane drukiem. Wiele utworów napisała dla zaprzyjaźnionych wybitnych wykonawców. Najbardziej znana jest jej Toccata na marimbę i Passacaglia na marimbę i wibrafon.

*

Stone mosaic na wibrafon (2016) to utwór poświęcony pamięci Ewy Prądzyńskiej, wybitnej plastyczki i architekt wnętrz – przyjaciółki kompozytorki. Powstał na zamówienie Międzynarodowego Festiwalu Drummtime w Sankt Petersburgu, gdzie został wykonany w 2018 roku przez Jekaterinę Krivko. Polska premiera miała miejsce w 2017 roku w Szczecinie (grała Antonina Kadur). Kompozycja chętnie umieszczana jest w repertuarach wykonawców i w programach konkursowych. Partytura utworu wydana została przez NORSK MUSIKFORLAG w Oslo.

Anna Ignatowicz-Glińska