Andrzej Dziadek

Andrzej Dziadek, ur. w 1957 roku w Jasienicy koło Bielska-Białej, studiował kompozycję pod kierunkiem Józefa Świdra w Akademii Muzycznej w Katowicach, uzyskując dyplom z wyróżnieniem w 1986 roku. W latach 1990-92 kontynuował studia kompozytorskie u Francisa Burta w Hochschule für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu jako stypendysta Rządu Austriackiego oraz Fundacji im. Albana Berga. Był wielokrotnym stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Uczestniczył w kursach kompozytorskich w Kazimierzu nad Wisłą, Wiedniu, Borowcu i Darmstadt. W 1983 roku otrzymał II nagrodę w konkursie kompozytorskim w Gdańsku za Preludium i toccatę na fortepian (1983). W 1986 r. jury Konkursu Kompozytorskiego im. Grzegorza Fitelberga pod kierownictwem Krzysztofa Pendereckiego przyznało mu II i III nagrodę (I nie przyznano) – odpowiednio za Sinfoniettę na orkiestrę i Koncert na klawesyn i orkiestrę (1985). W 1987 roku jego Poemat na orkiestrę wygrał Konkurs Młodych Związku Kompozytorów Polskich. W 1999 roku Symfonia nr 1 była utworem obowiązkowym na VI Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach. Jego utwory były wykonywane na licznych koncertach i festiwalach muzyki współczesnej w wielu krajach Europy, Azji, Ameryki Północnej (m.in. w 1991roku odbyło się w nowojorskiej Carnegie Hall prawykonanie Nokturnu na zespół kameralny) oraz Ameryki Południowej, a także nagrywane dla radia, telewizji oraz na płyty CD. W latach 1993-2011 Andrzej Dziadek pełnił funkcję prezesa Oddziału Związku Kompozytorów Polskich w Katowicach, a od 2001 do 2009 roku był członkiem Zarządu Głównego ZKP. W ramach działalności w Związku w latach 1994-2010 był dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Śląskie Dni Muzyki Współczesnej, organizował cykl koncertowy Śląska Trybuna Kompozytorów, wydawał publikacje naukowe i płytowe. Był jurorem wielu konkursów kompozytorskich. W roku 2007 był kompozytorem rezydentem International Centre for Composers w Visby (Szwecja). W roku 2013 założył Fundację Sinfonietta Pomerania, jest także współzałożycielem i dyrektorem Orkiestry Sinfonietta Pomerania. Od roku 2014 pełni funkcję prezesa Oddziału Związku Kompozytorów Polskich w Gdańsku. W roku 2008 otrzymał Nagrodę Honorową Związku Kompozytorów Polskich, w roku 2015 został odznaczony Medalem Gloria Artis, a w 2016 otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska. Jest profesorem klasy kompozycji w Akademii Muzycznej w Gdańsku.

*

A due na wibrafon i fortepian zostało napisane wiosną 2023 roku dla duetu braci Pawła i Piotra Nowickich. Tytuł utworu odnosi się do roli obu instrumentów, które na równych prawach współtworzą przebiegi melodyczne.

Andrzej Dziadek

*

Nokturn na fortepian powstał w 2001 roku. Materiał dźwiękowy utworu wywodzi się z kilkudźwiękowego szeregu, będącego podstawą przebiegów melodycznych i harmonicznych. Kompozycja nawiązuje do typu nokturnu wykształconego przez Chopina: łączy odwołania do toposu nocy z fragmentami burzliwymi, o dużym ładunku dramatyzmu.

Andrzej Dziadek